Het succes van uw product of dienst 

Het succes van uw product in de medische markt hangt af van veel factoren. Drie daarvan heeft u zelf in de hand:

  • Effectiviteit
  • Veiligheid
  • Informatie

Naast effectiviteit en veiligheid hangt uw marktaandeel in hoge mate af van de kwaliteit van uw productinformatie en hoe de markt die ontvangt. Deze informatie moet altijd krachtig en helder zijn; de Unique Selling Points (USP's) moeten uw product overtuigend onderscheiden van de andere producten in de markt.

Uw zorgaanbod is weliswaar geen tastbaar product, maar kan wel gezien worden als een concrete dienst die ook aantoonbaar ‘effectief’ en ‘veilig’ moet zijn. Naast uw informatie over deze dienst hangt uw succes hier, vaak meer nog dan bij een fysiek product, af van de persoonlijke interactie.

In dit proces zijn er steeds twee perspectieven:

Uw perspectief

Perspectief van uw klant

Uw product/dienst
+ uw kennis
+ uw differentiatie 
= uw marktaandeel 

Uw product/dienst
+ uw informatie
+ hun perceptie
= keus voor uw product/dienst

Uw marktaandeel staat voortdurend onder druk van de veranderende kennis, beschikbare informatie en percepties in de markt. U moet met uw USPs daarom op al deze factoren inspelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe helpt Meducom?

  • Training: de kennis van uw medewerkers vergroten, en daarmee hun impact op uw klanten (medische educatie)
  • Informatie: een krachtige en consistente boodschap creëren voor de buitenwereld (medische communicatie); (internationale) adviesraden, symposia of congressen leiden om bruggen tussen stakeholders te bouwen
 

Juist bij partijen in de medische sector is er grote behoefte aan medische ondersteuning op academisch niveau. Meducom biedt hiervoor een pakket aan diensten voor interne support en externe informatievoorziening. Wij helpen uw medewerkers uw product of dienst perfect in de markt te positioneren en te ondersteunen.

De professionele diensten van Meducom worden op maat gemaakt en kenmerken zich door een persoonlijke benadering, hoge kwaliteit en toegankelijke, medisch correcte informatie.

Vraag uzelf:

  • Heeft u of uw klant behoefte aan heldere, toegankelijke medische informatie?
  • Heeft uw bedrijf specifieke of zelfs individuele medische training op maat nodig?
  • Wilt u de impact van uw medewerkers en uw product vergroten?
  • Wilt u een onafhankelijke, externe expert uw productinformatie, opleidingsprogramma's of externe communicatie kritisch laten bekijken en verfrissende suggesties voor verbetering krijgen?

Is het antwoord op één van deze vragen "ja" of "dat klinkt goed", neem dan contact met ons op. We komen graag langs om kennis te maken en de basis voor een goede samenwerking te leggen. Dan analyseren wij uw product of dienst in de markt en stellen samen met u vast óf en waar het beter kan.

 

De heldere filosofie van Meducom

 

product/dienst
+
medische educatie
+
medische communicatie
=
succes


 

© 2018 Meducom | Laatste wijziging april 2018 |