Maart 2014: Oncologie curriculum

In de tweede week van maart verzorgde Meducom wederom een vierdaagse oncologie-training voor een van haar internationale klanten op locatie op het hoofdkantoor. Dit trainingsprogramma is ontwikkeld voor bestaande én nieuwe collega’s zonder (of met beperkte) medische achtergrond. Middels deze training worden de collega’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de voor hen relevante producten en indicaties. Binnen dit bedrijf kunnen collega’s zich inschrijven voor één of voor meerdere trainingsdagen.

Het trainingsprogramma omvat zowel een algemene introductie als meer gedetailleerde training op verschillende ziektebeelden en producten. Zo is de eerste dag een inleidende algemene module over de ontstaanswijze en behandeling van kanker in het algemeen. De dagen die hierop volgen behandelen meer diepgaand hematologische maligniteiten en diverse typen carcinomen in specifieke indicaties, alsmede de daarbij behorende producten. Diagnose en classificatie worden besproken en ook algemene en niet-farmacologische behandelmogelijkheden, klinische studie-uitkomsten en de betekenis hiervan.  

 

 

 

© 2018 Meducom | Laatste wijziging februari 2018 |