December 2014: Verpleegkundigen adviesraden

Eind 2014 heeft Meducom een van haar klanten bijgestaan bij het modereren en rapporteren over een tweetal verpleegkundig adviesraden op het vakgebied van de neurologie. Deze adviesraden vonden plaats op twee centrale locaties in Nederland en waren opgezet om een beter beeld te krijgen van welke materialen en/of informatie verpleegkundigen en nurse practitioners idealiter tot hun beschikking zouden hebben om patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. De adviesraden hadden tevens tot doel om een aantal bestaande materialen te toetsen en waar nodig te optimaliseren.

  

 

 

 

© 2017 Meducom | Laatste wijziging december 2017 |