Juni 2016: Meducom heeft een manuscript ingediend ter publicatie 

Deze maand heeft Meducom een manuscript ingediend ter publicatie in een peer-reviewed internationaal tijdschrift. Het artikel beschrijft ontnuchterende resultaten van een retrospectieve, “real-world” studie naar de doseringen, effectiviteit en bijwerkingen van een specifieke behandeling van patiënten met gemetastaseerde darmkanker. Deze studie is uitgevoerd in een groot perifeer Nederlands ziekenhuis, waarbij Meducom nauw heeft samengewerkt met de clinici en heeft ondersteund met het verzamelen en analyseren van de patiëntengegevens, welke vervolgens tezamen met de oncologen geïnterpreteerd zijn. In de hoop dat het artikel geaccepteerd wordt, zal het in het najaar verschijnen en hopelijk diverse clinici inspireren. 


  

 

 

 

© 2018 Meducom | Laatste wijziging april 2018 |