2016, Working Group pulmonologie:
Practical Recommendations for Diagnosis and Management of Respiratory Muscle Weakness in Late-Onset Pompe Disease 

Meducom heeft een van haar klanten ondersteund met het verlenen van inhoudelijk wetenschappelijke support aan een Working Group bestaande uit negen internationale experts op het gebied van spier- en botaandoeningen en longziektes. Deze Working Group is opgericht om de belangrijkste vragen, issues en uitdagingen in kaart te brengen van de dagelijkse behandeling van longspieraandoeningen in een zeldzame ziekte. Ook stelde zij zich tot doel het opstellen van praktisch aanbevelingen betreffende de behandeling hiervan. Meducom heeft ondersteuning mogen verlenen op het gebied van het managen en assisteren van de Working Group in de voorbereiding op hun eerste face-to-face meeting, alsmede het organiseren en modereren van deze on-site bijeenkomst. Hieropvolgend is Meducom nauw betrokken geweest bij het uiteindelijk publiceren van de Consensus Statement van de Working Group in het internationale peer-reviewed of Molecular Sciences.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27763517


  

 

 

 

© 2018 Meducom | Laatste wijziging april 2018 |