Oktober 2016: Ondersteuning strategische plannen 

In het derde kwartaal van 2016 is Meducom gevraagd om één van haar klanten te ondersteunen bij het vaststellen en uitwerken van de strategische plannen van haar internationale Business Teams. Dit gebeurde tijdens een tweetal door Meducom gemodereerde bijeenkomsten die plaatsvonden op een externe locatie. Tijdens de eerste voorbereidende bijeenkomst met het Management Team werd onder andere een gedetailleerde SWOT opgesteld, waaruit concrete knelpunten voortkwamen met suggesties voor oplossingen. Een tweede, breder uitgerolde bijeenkomst had tot doel de verschillende Business Teams te ondersteunen bij het formuleren van vijf belangrijkste strategische doelstellingen binnen hun aandachtsgebied, en vervolgens deze een plaats te geven binnen hun strategisch plan. Dit strategische plan is vervolgens door de Business Teams uitgewerkt in een meer gedetailleerd tactisch plan voor 2017 en 2018.


  

 

 

 

© 2018 Meducom | Laatste wijziging april 2018 |